Phoxene Flashtube for Profoto D1

119,00245,00 Excl.Taxes

SKU: N/A Category:

Compatible Flashtube for Profoto D1 500 / 1000 (max 1000Ws) and Profoto D1 250 (max 250Ws)

Equivalent to Profoto 331523 (Profoto D1 500 / 1000) and Profoto 331522 (Profoto D1 250<)

D1 Head

D1 Pyrex flashtube, D1 Quartz flashtube