Phoxene Flashtube for Godard GS20 / G40 / Gx40

61,00 Excl.Taxes

Phoxene Flashtube for Godard GS20 / G40 / Gx40 – Compatible Flashtube for Godard GS20, Godard G40 and Godard Gx40

In Stock

SKU: 515U Category:

Compatible Flashtube for Godard GS20, Godard G40 and Godard Gx40